Επιλογή Σελίδας

Οι πολύποδες του ενδομήτριου προέρχονται από τους αδένες του και εμφανίζονται συνήθως σε γυναίκες μεγαλύτερες των 35 ετών. Κατά την ιστολογική εξέταση, ο πολύποδας εμφανίζει ενδομητρικούς αδένες και στρώμα, οι οποίοι είναι δυνατόν να αντιδρούν ή όχι στις ωοθηκικές ορμόνες, όπως συμβαίνει και με το φυσιολογικό ενδομήτριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνυπάρχει και υπερπλασία του ενδομήτριου. Ο μίσχος του πολύποδα μπορεί να είναι αρκετά μακρύς, ώστε να φθάνει μέχρι το έξω τραχηλικό στόμιο. Το μέγεθος των πολυπόδων είναι συνήθως μικρό (<1 cm) και μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί. Οι πολύποδες δεν προκαλούν ιδιαίτερα συμπτώματα, αν και μερικές φορές ενοχοποιούνται για μηνορραγία ή μητρορραγία ή υπερέκκριση μετά την εμμηνόπαυση, ιδίως εάν έχουν μεγάλο μίσχο και φθάνουν μέχρι το τραχηλικό στόμιο ή εάν εξελκωθούν. Η διάγνωση των πολυπόδων της μήτρας γίνεται με την υστεροσκόπηση, την υστερογραφία και το υπερηχογράφημα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των πολυπόδων γίνεται με την αφαίρεση τους είτε στη διάρκεια μιας διαγνωστικής απόξεσης της μήτρας είτε μέσω υστεροσκοπίου. Οι πολύποδες μπορούν να υποτροπιάσουν ιδιαίτερα όταν είναι πολλαπλοί, επειδή στις περιπτώσεις αυτές αποτελούν εκδήλωση υπερπλασίας του ενδομητρίου. Η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής είναι πολύ μικρή και είναι πιο πιθανή σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση (5%).

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Από το στόμιο του τραχήλου μπορεί να προβάλλουν πολύποδες διαφόρων μεγεθών μέχρι 2-3 cm με μίσχο, ο οποίος εξορμάται από τον ενδοτραχηλικό βλεννογόνο. Λόγω της αιμοβρίθειας που έχουν, εάν εξελκωθούν ή επιμολυνθούν μπορεί να αιμορραγήσουν. Ιστολογικώς, πρόκειται για αδενώματα, δηλαδή αποτελούνται από αδενικό ιστό με ποικίλη ποσότητα συνδετικού ιστού. Οι πολύποδες συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα, εκτός εάν τραυματισθούν και η διάγνωση τους γίνεται τις περισσότερες φορές τυχαία κατά τη γυναικολογική εξέταση, οπότε γίνονται εύκολα αντιληπτοί με την επισκόπηση του τραχήλου. Σπανιότερα, οι πολύποδες προκαλούν συμπτωματολογία κυρίως με τη μορφή κολπικής υπερέκκρισης, η οποία είναι βλεννώδης ή βλεννοπυώδης και μερικές φορές με πρόσμιξη αίματος εφ’ όσον υπάρξει εξέλκωση του πολύποδος. Τέλος, μπορεί να παρατηρηθεί μικρή ποσότητα αίματος κατά την επαφή ή κατά τη γυναικολογική εξέταση από τραυματισμό του πολύποδα. Η πιθανότητα το επισκοπούμενο ογκίδιο να είναι κακοήθες είναι < 1 %. Παρ’ όλα αυτά, συνιστάται η αφαίρεση τους και η ιστολογική τους εξέταση. Η αφαίρεση των πολυπόδων γίνεται εύκολα, ακόμη και στο εξωτερικό ιατρείο, εφ’ όσον είναι μικρού μεγέθους, αλλά καλύτερο είναι να γίνεται με τη μορφή της διαγνωστικής απόξεσης αφ’ ενός για να αφαιρεθεί η βάση του πολύποδα μέσα στον τράχηλο, καθώς και τυχόν άλλοι μικρότεροι πολύποδες, που μπορεί να συνυπάρχουν μέσα στον ενδοτραχηλικό σωλήνα και αφ’ ετέρου για να ελεγχθεί και το ενδομήτριο για τη συνύπαρξη κάποιας άλλης παθολογικής κατάστασης.

( https://www.youtube.com/watch?v=ud6fhYtiuI0 )

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ