Επιλογή Σελίδας

Η υπερπλασία του ενδομητρίου σημαίνει υπερανάπτυξη του ενδομήτριου, που χαρακτηρίζεται από υπερτροφία και υπερπλασία των αδέ­νων. Διακρίνεται σε αδενωματώδη και αδενοκυστική.

  • Που οφείλεται

Σε ορισμένες περιπτώσεις αδενωματώδους υπερπλασίας, υπάρχει και ατυπία των κυττάρων, οπότε ονομάζεται άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία ή καρκίνος in situ. Υπερπλασία μπορεί να προκύψει ανεξαρτήτως ηλικίας κατά την αναπαραγωγι­κή περίοδο της ζωής της γυναίκας. Συνήθως είναι απο­τέλεσμα της συνεχούς και μη αντιρροπούμενης από την προγεστερόνη οιστρογονικής δράσης.

Εσείς Ακόμα να Κλείσετε Ραντεβού???

 

Παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες με αραιομηνόρροια λόγω ανωοθυλακιορρηξίας (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, παχυ­σαρκία κ.λ.π.) ή κατά την περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Μετά την εμμηνόπαυση, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε παχύσαρκες γυναίκες., Επίσης, σε περίπτωση όγκων των ωοθη­κών, που παράγουν οιστρογόνα και κατά την εξωγενή χορήγηση οιστρογόνων χωρίς προγεστερόνη καθώς και κατά τη θεραπεία με ταμοξιφένη.

  • Πως εκδηλώνεται και ποια η διάγνωσή της :

Η υπερπλασία του ενδομητρίου εκδηλώνεται με μητρορραγία πριν ή μετά την εμμηνόπαυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρή.

Η διάγνωση της υπερπλασίας γίνεται με διαγνωστική απόξεση και αποστολή των ξεσμάτων του ενδομήτριου προς βιοψία. Η πιθανότητα η υπερπλασία να μεταπέσει σε διηθητικό καρκίνο του ενδομητρίου είναι πολύ μικρή για την αδενοκυστική και μεγαλύτερη για την αδενωματώδη.

Στην περίπτωση, που η αδενωματώδης υπερπλασία εμφανίζει και ατυπία των κυττάρων, ο κίνδυ­νος είναι μεγαλύτερος. Τότε, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται και ως καρκίνος in situ.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση στην υπερπλασία του ενδομητρίου εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και από το είδος της υπερπλασίας. Έτσι, σε νεότερες σχετικά γυναίκες, η υπερπλασία αντιμετω­πίζεται με την κυκλική χορήγηση προγεστερόνης.

Η ίδια αγωγή μπορεί να εφαρμοσθεί και σε γυναίκες της περιεμμηνοπαυσιακής ηλικίας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ατυπία των κυττάρων. Η ως άνω αγωγή με προ­γεστερόνη εξουδετερώνει πλήρως την υπερπλασία ενδομητρίου

 

      Καλέστε Μας Τώρα!!!

 

Στο τέλος των έξι μηνών, επαναλαμβάνεται η διαγνωστική απόξεση. Η υπερπλασία του ενδομητρίου έχει υποχωρήσει, όμως συνεχίζεται η κυκλική χορήγηση προγεστερόνης στη γυναίκα, μέχρις ότου ομαλοποιηθεί ο κύκλος, είτε επέλθει εμμηνόπαυση.

Εάν πρόκει­ται για υπερπλασία με ατυπία των κυττάρων, τότε επιβάλ­λεται η ολική υστερεκτομή ανεξάρτητα της ηλικίας της γυναίκας. Τέλος, μετά την ηλικία των 40-45 ετών και εφ’ όσον η γυναίκα έχει τεκνοποιήσει, εφαρμό­ζεται η ολική υστερεκτομή, ανεξαρτήτως της μορφής της υπερπλασίας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ