Επιλογή Σελίδας
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚH Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚH Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Σήμερα οι ασθενείς δεν είναι παθητικοί λήπτες. Επιζητούν το διάλογο στη μεταφορά πληροφοριών από τους γιατρούς. Επιπλέον, ενσωματώνουν την πληροφορία που τους παρέχεται και οικοδομούν σχέση επικοινωνίας με το γιατρό τους.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ