ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ (CONTRACEPTION)

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ (CONTRACEPTION)

Ως αντισύλληψη (contraception) ορίζουμε τις μεθόδους εκείνες οι οποίες προλαμβάνουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Οι μέθοδοι αυτοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες :
Αυτές που εμποδίζουν την γονιμοποίηση του ωαρίου.
Αυτές που εμποδίζουν την εμφύτευση του είδη γονιμοποιημένου ωαρίου.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ