اختر صفحة
Ο ΥΠΝΟΣ ΘΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Ο ΥΠΝΟΣ ΘΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Και κει που ήσασταν δραστήρια και συνεχώς στην …πρίζα, τώρα στην εγκυμοσύνη νοιώθετε συνεχώς πως θέλετε να τ’αφήσετε όλα στην άκρη και να ξεκουραστείτε (ύπνος). Το μόνο που σας έρχεται στο μυαλό είναι πότε θα πάρετε αγκαλιά το μαξιλάρι σας! Αυτή η κατάσταση (ύπνος)...
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ