Επιλογή Σελίδας

Η αμνιοπαρακέντηση αποτελεί μέθοδο, κατά την οποία, με τη χρήση ειδικής βελόνας, διαπερνάμε το κοιλιακό τοίχωμα και το τοίχωμα της μήτρας και αναρροφάμε αμνιακό υγρό για έλεγχο.

Γίνεται σε περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το ιστορικό της εγκύου, υπάρχουν οι παράγοντες κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Ο προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος δίνει αυξημένες πιθανότητες παθολογίας του εμβρύου. Σε πολύ λιγότερο βαθμό, η ηλικία της εγκύου (πάνω από 38 – 40 +). Τα κύτταρα του εμβρύου ελέγχονται με σκοπό τη διαπίστωση του καρυότυπου.

 

Εσείς Ακόμα να Κλείσετε Ραντεβού???

 

Η αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιείται τη 16η – 20η εβδομάδα της κυήσεως, αν και ορισμένοι την εφαρμόζουν νωρίτερα, δηλαδή την 11 η-14η εβδομάδα. Η εξέταση που γίνεται μετά τη 16η εβδομάδα της κυήσεως, είναι επιτυχής σε ποσοστό 98 -99% ως προς την ικανότητα των αμνιακών κυττάρων να αναπτυχθούν στο εργαστήριο και επομένως να γίνει κυτταρογενετικός έλεγχος.

Το αμνιακό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μέτρηση διαφόρων ουσιών, όπως π.χ. της α-FP, της ακετυλχοληνεστεράσης κ.α.

Υπάρχουν τρεις κύριοι κίνδυνοι από την εκτέλεση της αμνιοπαρακέντησης : ο τραυματισμός του εμβρύου, η λοίμωξη και η αυτόματη έκτρωση ή ο πρόωρος τοκετός. Οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον τραυματισμό, εάν η εξέταση γίνεται υπό ταυτόχρονη υπερηχογραφική παρακολούθηση. Συνήθως, χρησιμοποιείται βελόνα 20 ή 21 gauge υπό άσηπτες συνθήκες και αναρροφώνται περί τα 20 ml αμνιακού υγρού.

 

Καλέστε Μας Τώρα!!!

 

Τα πρώτα 2 ml συνήθως απορρίπτονται, επειδή μπορεί να έχουν προσμίξεις με στοιχεία της μητέρας και να εμπεριέχουν μητρικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα της κυπαροκαλλιέργειας είναι διαθέσιμα περίπου εντός 10 έως 15 ημερών., Αν και, με μεθόδους αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR), το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει και εντός 24 – 48 ωρών.

Με την εφαρμογή της πρώιμης αμνιοπαρακέντησης, δηλαδή πριν τη 15η εβδομάδα, αναρροφάται αμνιακό υγρό επιτυχώς σε ποσοστό περίπου 95% των περιπτώσεων.  Τα αποτελέσματα από πλευράς διαγνωστικής είναι εξίσου ικανοποιητικά με τη συνήθη αμνιοπαρακέντηση. Αν και ομολογουμένως ο κίνδυνος των επιπλοκών είναι ελαφρώς μεγαλύτερος (3-6%).

Ο κίνδυνος εμβρυϊκής απώλειας με την αμνιοπαρακέντηση είναι αρκετά μικρός. Ανέρχεται μόλις στο 0.5 – 1.0%, πάνω από το αναμενόμενο ποσοστό εμβρυϊκής απώλειας στο γενικό πληθυσμό.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ