Επιλογή Σελίδας

Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία γιατρού – ασθενούς;

Σήμερα επέλεξα να αναφερθώ σε κάτι που εγώ τουλάχιστον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.,Για την ακρίβεια από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά για την καλή υγεία, την ανάγκη για θεραπεία και υποστήριξη, για κάθε ασθενή χωριστά.

Η αποτελεσματική επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, είναι το Α και το Ω για την οικοδόμηση μιας άρτιας θεραπευτικής σχέσης μεταξύ τους. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά είναι η αρχή του παντός.

Για να υπάρξει παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης, οι ασθενείς πρέπει να «αισθάνονται» το ενδιαφέρον του γιατρού τους. Έτσι θα λαμβάνουν την καλύτερη για εκείνους θεραπεία. Επιπλέον κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση να τεθούν εξαρχής οι σωστές βάσεις στη μεταξύ τους σχέση.

Ένας γιατρός, πέρα από την όποια επιστημοσύνη έχει, θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές και έπειτα διαπροσωπικές δεξιότητες. Έτσι θα μπορεί να συλλέξει όσο το δυνατόν παραπάνω πληροφορίες από τον/την  ασθενή του. Το αποτέλεσμα έιναι να διευκολυνθεί για την ακριβή διάγνωση, την παροχή κατάλληλων συμβουλών και τέλος την παροχή θεραπευτικών οδηγιών.

Είναι φανερό πως οι δεξιότητες επικοινωνίας δεν αρκούν για να ορίσουν ακριβώς τη φύση του προβλήματος, τους στόχους θεραπείας και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η επικοινωνιακή ικανότητα του γιατρού είναι απόλυτα σημαντική και απαραίτητη.

Ας μην ξεχνάμε ότι η καλή επικοινωνία γιατρού-ασθενούς δημιουργείται από μια καλή διαπροσωπική σχέση. Διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή πληροφοριών, όταν συμπεριλαμβάνονται κι οι ασθενείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν-ως ένα βαθμό- τα συναισθήματα. Να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι ιατρικές πληροφορίες και ο ασθενής να ικανοποιηθεί ως προς τις προσδοκίες που έχει, απέναντι στο γιατρό του.

 

Εσείς Ακόμα να Κλείσετε Ραντεβού???

 

Αν υπάρχει καλή επικοινωνία των ασθενών με το γιατρό τους, είναι περισσότερες οι πιθανότητες να είναι ικανοποιημένοι με τη φροντίδα τους. Τούτο σημαίνει πως ακολουθούν τις συμβουλές του γιατρού, κατά γράμμα που λέμε, κι αυτό αυξάνει τα αποτελέσματα της θεραπείας!

Τι άλλο δημιουργεί εμπόδιο στην καλή επικοινωνία, άρα και στη σχέση γιατρού-ασθενούς; Το άγχος, ο φόβος των ασθενών, ο φόρτος εργασίας των γιατρών και-ίσως- κάποιες φορές οι υψηλές προσδοκίες των ασθενών.

Έχουν αναφερθεί περιστατικά γιατρών που αποφεύγουν τη συζήτηση. Είτε επειδή δεν μπορούσαν να χειριστούν τα παραπάνω θέματα, είτε δεν είχαν το χρόνο για να το κάνουν επαρκώς.

Είναι πάντως διαπιστωμένο πως μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει αρνητικά τους γιατρούς και αυξάνει την ταλαιπωρία των ασθενών. Η συμπεριφορά αποφυγής συζήτησης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να αποκρύπτουν πληροφορίες ή ακόμη και προβλήματα σχετικά με τη θεραπεία τους. Η έλλειψη επαρκών εξηγήσεων οδηγεί σε κακή κατανόηση από τον ασθενή και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θεραπευτική αποτυχία.

 

Καλέστε Μας Τώρα!!!

 

Σήμερα οι ασθενείς δεν είναι παθητικοί λήπτες. Επιζητούν το διάλογο στη μεταφορά πληροφοριών από τους γιατρούς. Επιπλέον, ενσωματώνουν την πληροφορία που τους παρέχεται, με τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν για τη δική τους περίπτωση.

Για τους παραπάνω λόγους, συνηθίζω να λέω στους ασθενείς μιλήστε ανοιχτά, δίχως φόβο και πάθος. Με την ανταλλαγή πληροφοριών να έχουμε το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο γιατρός βρίσκεται εκεί για να σας συμβουλεύει και όχι για να σας επιπλήττει. Είναι υποστηρικτής και συνοδοιπόρος στο πρόβλημά σας και το προσδοκώμενο είναι να γίνει γνώστης του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Μόνο τότε σας παράσχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη βοήθεια!

Όπως κάθε σχέση, έτσι κι αυτή πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα για να αποδίδει!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ